ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Tiến sĩ
25/03/2016

Các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

1. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã ngành: 9850101

Quyết định: Số 732/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

–    Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
–    Văn phòng: Lầu 9, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
–    Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 562
–    Website: http://iesem.edu.vn/
–    Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)

Cô Lê Hồng Thía – Phó Viện trưởng (SĐT: 0913648883, Email: lehongthia@iuh.edu.vn)
Cô Nguyễn Hoàng Mỹ – Chuyên viên phụ trách SĐH (SĐT: 0988411701, Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

2. Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: 9520103

Quyết định: Số 1924/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí
– Văn phòng: Lầu 2-3, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 176
– Website: http://fme.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Đức Nam – Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn)
Thầy Ao Hùng Linh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0372576391, Email: aohunglinh@iuh.edu.vn)

3. Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: 9520301

Quyết định: Số 1924/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Trần Nguyễn Minh Ân – P.Trưởng khoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)

4. Khoa học Máy tính

Mã ngành: 9520301

Quyết định: Số 2783/QĐ-ĐHCN ngày 28/12/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Thông tin
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà H, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 167
– Website: http://fit.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng khoa (Email: huynhtrunghieu@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Nhật Duy – P. Trưởng khoa (SĐT: 01999096875, Email: lenhatduy@iuh.edu.vn)

5. Quản trị Kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Quyết định: Số QĐ 2374/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh
– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 158
– Website: http://fba.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa (Email:nguyenthanhlong@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Hà Thạch (SĐT: 0982384039, Email: nguyenhathach@iuh.edu.vn)

6. Kỹ thuật Điện tử

Mã ngành: 9520203

Quyết định: Số QĐ 222/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2022

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện tử
– Văn phòng: Phòng X7.2, Lầu 7, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 172
– Website: https://fet.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Mai Thăng Long – Trưởng khoa (Email:maithanglong@iuh.edu.vn)
Cô Nguyễn Thị Hồng Hà – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0909500941; Email: nguyenthihongha@iuh.edu.vn)

7. Kế toán

Mã ngành: 9340301

Quyết định: Số QĐ 221/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2022

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Kế toán – Kiểm toán
– Văn phòng: Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: Cô Lan Phương : 0977979898 – Cô Nhật Tâm : 093 8511887
– Website: https://faa.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng khoa (Email:nguyenthithuhien@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Thành Tài (SĐT: 0902290585, Email: nguyenthanhtaiacc@gmail.com)

8. Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 9540101

Quyết định: Số QĐ 220/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2022

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 666, 891
– Website: http://ibf.iuh.edu.vn/vi/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng (Email:thanhngba@iuh.edu.vn)
Cô Lê Hương Thủy – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0979814088; Email: lehuongthuy@iuh.edu.vn)

9. Hóa phân tích

Mã ngành: 9440118

Quyết định: Số 1329/QĐ-ĐHCN, ngày 31/7/2023

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Trần Nguyễn Minh Ân – P.Trưởng khoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)

10. Kỹ thuật Điện

Mã ngành: 9520201

Quyết định: Số QĐ 1328/QĐ-ĐHCN ngày 31/7/202

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện
– Văn phòng: Lầu 5, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 200
– Website: http://www.feet.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Trần Thanh Ngọc – Trưởng khoa (Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Văn Đại – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0901672689, Email: levandai@iuh.edu.vn)

 

Đơn vị liên kết