ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Hóa Phân tích
10/02/2017

Tên ngành: Hóa Phân tích (Analytical Chemistry)

Mã ngành: 60440118

Quyết định: Số QĐ 448/QĐ-ĐHCN ngày 12/01/2017

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học

– Văn phòng: Tầng trệt, Tòa nhà F, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 163, 545

– Người phụ trách:

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân – P. Trưởng khoa (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)
PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân – Quản lý SĐH (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

 • Tên tiếng Việt : Hóa Phân tích
 • Tên tiếng Anh : Analytical Chemistry

Mã số ngành: 60440118

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

 • Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Hóa Phân tích
 • Tên tiếng Anh: Master of Analytical Chemistry

2. Mục tiêu đào tạo:

– Về kiến thức:

 • Cập nhật kiến thức mới, hiện đại về phương pháp và thiết bị phân tích trong các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, thực phẩm và các ngành có liên quan.
 • Cập nhật các kiến thức về hệ thống chất lượng phòng thử nghiệm, quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật trong phòng thử nghiệm.
 • Xây dựng và phát triển phương pháp nghiên cứu khoa học và tư duy hệ thống, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập sáng tạo.

– Về kỹ năng:

 • Xây dựng và phát triển các phương pháp phân tích.
 • Vận hành các thiết bị hiện đại trong hoạt động thử nghiệm.
 • Quản lý được các hoạt động trong phòng thử nghiệm,.
 • Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong Hóa phân tích
Đơn vị liên kết