ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Nhân sự Viện
Nhân sự Viện

1. TS. Lê Ngọc Sơn – Viện Trưởng

– Nhiệm vụ: Quản lý chung
– Email: lengocson@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 191

2. Châu Minh Quang – Viện Phó

– Nhiệm vụ: Quản lý chung chương trình liên kết quốc tế
– Email: chauminhquang@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 191

3. Trần Thị Hoàng Hà – Tổ trưởng

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Tiến sĩ; Tuyển sinh; Thanh toán
– Email: tranthihoangha@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

4. Hoàng Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ; Thời khóa biểu; Kiểm tra luận văn (Khối Kỹ thuật).
– Email: hoangthimyhanh@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

5. Đỗ Thị Tuyết – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ; Xác minh văn bằng; Kiểm tra luận văn (Khối Kinh tế).
– Email: dothituyet@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

6. Lê Trần Nam – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Phụ trách chương trình trao đổi sinh viên; Quản lý Cơ sở vật chất; Quản trị Website
– Email: letrannam@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

7. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Xử lý văn bản hành chính
– Email: nguyenthituyetnhung@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

8. Lê Thanh Nam – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Phụ trách chương trình 2+2
– Email: lethanhnam@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

9. Huỳnh Nguyễn Tường An – Chuyên viên, Tổ trưởng Công đoàn

– Nhiệm vụ: Thư ký Tạp chí Khoa học – Công nghệ; Phụ trách Tổ công đoàn
– Email: huynhnguyentuongan@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

10. Trần Hoàng Thiên Phúc – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Thư ký Tạp chí Khoa học – Công nghệ
– Email: tranhoangthienphuc@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

11. Lê Thị Hương – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ;
– Email: lethihuong.009@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

Đơn vị liên kết