ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Kỹ thuật Ô Tô
09/07/2022

THẠC SĨ KỸ THUẬT Ô TÔ

 1. Đơn vị chuyên môn chủ quản
 • Khoa Công nghệ Động lực
 • Văn phòng: Lầu 4, nhà X, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
 • Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 181
 • Email: faet@iuh.edu.vn
 • Người phụ trách:

. Thầy Đặng Tiến Phúc – Phó trưởng Khoa Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0905297192 Email: dangtienphuc@iuh.edu.vn)

. Thầy Đặng Tiến Phúc – Phó trưởng Khoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0905297192 Email: dangtienphuc@iuh.edu.vn)

Website:  http://faet.iuh.edu.vn

 1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Ô tô

Tên tiếng Việt: Kỹ thuật Ô tô

Tên tiếng Anh: Automotive Engineering

Mã chuyên ngành: 8520130

 • Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật ô tô có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô với kiến thức rộng về các ngành liên quan; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực của ngành; có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học ngành, có kỹ năng phân tích các vấn đề khoa học thuộc ngành và đưa ra các hướng xử lý; có khả năng trình bày các nội dung khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu trước hội đồng.

 • Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô, người học có những khả năng sau:

 • Vận dụng được kiến thức chuyên môn sâu giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong ngành động lực và công nghiệp ô tô;
 • Đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyên gia đào tạo và có khả năng phát triển nghiên cứu sâu ở bậc Tiến sĩ;
 • Tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong ngành động lực và công nghiệp ô tô.
  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô
 1. Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ô tô có thể:Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Tham gia quản lý, điều hành, kiểm định, phân tích, nghiên cứu chuyên sâu ở các Cơ quan Quản lý nhà nước, các Doanh nghiệp trong ngành cơ khí ô tô.
 • Tham gia giảng dạy tại các Trường Đại học, Học viện, các Trung tâm, Viện nghiên cứu trong ngành cơ khí ô tô.

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết