ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học
12/09/2018

Tên chuyên ngành: Công nghệ Sinh học (Biotechnology)

Mã chuyên ngành: 8420201

Quyết định: Số QĐ 1923/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F (F 4.09), Đại học Công nghiệp Tp.HCM

– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 666

– Người phụ trách:

  • Thầy Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng (Email: thanhngba@iuh.edu.vn)
  • Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Viện trưởng (SĐT: 0948400172, Email: nguyenthiminhnguyet@iuh.edu.vn )
  • Cô Lê Hương Thủy – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0979814088, Email: huongthuyle@gmail.com)

– Website : http://www.foodtech.edu.vn

1. Giới thiệu về Viện Công Nghệ Sinh học và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm là một trong các khoa lớn và phát triển cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 2008 trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm và Viện Công nghệ Sinh học. Cán bộ và sinh viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm luôn phát huy vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và xã hội. Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm cung cấp các chương trình đào tạo hiện đại và thực tế nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành những kỹ sư, cử nhân có năng lực và đạo đức nghề nghiệp trong tương lai.

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”-“giảng viên là nhà khoa học”, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy của Viện đã được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Quy mô đào tạo gần 3.000 sinh viên, hàng năm Viện cung cấp cho xã hội gần 500 kỹ sư-cử nhân có trình độ chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp.

2. Đội ngũ Giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học

Đội ngũ giảng viên của Viện đã không ngừng lớn mạnh. Đến này, Khoa có 52 giảng viên, trong đó có 1 PGS.TS, 12 Tiến sĩ, 14 NCS, 25 Thạc sĩ. Hầu hết là những giảng viên có chuyên môn vững và giàu kinh nghiệm đã tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

Viện có một mạng lưới liên kết với các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tại Viện nghiên cứu, công ty, các trường bạn… hỗ trợ đắc lực Viện trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn.

Viện còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần hiệu quả vào việc phát triển khoa học và công nghệ. Các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ chế biến thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch, Phân tích thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm, Đánh giá cảm quan thực phẩm, công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y học …

Giảng viên, sinh viên của Viện tham gia thực hiện rất nhiều các đề tài cấp nhà nước (1), cấp bộ – cấp tỉnh (12) và cấp cơ sở (11). Đã chuyển giao kết quả nghiên cứu cho hơn 20 doanh nghiệp.

3. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Công nghệ Sinh học

(Đang cập nhật)

Đơn vị liên kết