ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Lãnh đạo Viện
Lãnh đạo Viện

VIỆN TRƯỞNG

lnson
TS. Lê Ngọc Sơn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

lnson
TS. Châu Minh Quang
Đơn vị liên kết