ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Hóa phân tích
01/08/2023

Tên ngành: Hóa Phân tích (Analytical Chemistry)

Mã ngành: 9440118

Quyết định: Số QĐ 1329/QĐ-ĐHCN ngày 31/07/2023

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học

– Văn phòng: Tầng trệt, Tòa nhà F, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 163, 545

– Người phụ trách:

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân – P. Trưởng khoa (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)
PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân – Quản lý SĐH (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)

-Xem chi tiết tại: https://fce.iuh.edu.vn/vi/

Đơn vị liên kết