ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ: Kỹ thuật Hóa học
12/09/2018

Tên ngành: Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: 9520301

Quyết định: Số 1924/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Trần Nguyễn Minh Ân – P.Trưởng khoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)

Đơn vị liên kết