ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Kế toán
20/04/2022

Tên ngành: Kế toán

Mã ngành: 9340301

Quyết định: Số QĐ 221/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2022

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Kế toán – Kiểm toán
– Văn phòng: Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: Cô Lan Phương : 0977979898 – Cô Nhật Tâm : 093 8511887
– Website: https://faa.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng khoa (Email:nguyenthithuhien@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Thành Tài (SĐT: 0902290585, Email: nguyenthanhtaiacc@gmail.com)

Đơn vị liên kết