ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Khoa học và Quản lý Môi trường (Liège – Bỉ)
25/03/2016

Tên chuyên ngành: Khoa học và Quản lý Môi trường (Liège – Bỉ)

Đơn vị liên kết: Trường Đại học Liège (Bỉ)

Quyết định: Số 4891/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2012

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường

Đơn vị liên kết