ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Kỹ thuật Điện
01/08/2023

Tên ngành: Kỹ thuật Điện 

Mã ngành: 9520201

Quyết định: Số QĐ 1328/QĐ-ĐHCN ngày 31/7/2023

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

Khoa Công nghệ Điện

Văn phòng: X5.2, Lầu 5, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 175

Người phụ trách:

Thầy Trần Thanh Ngọc – Trưởng khoa (SĐT: 0963122488, Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)

Thầy Dương Thanh Long- P. Trưởng khoa (Email: duongthanhlong@iuh.edu.vn)

Thầy Lê Văn Đại – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0901672689, Email: levandai@iuh.edu.vn)

Xem chi tiết tai: https://feet.iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết