ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học
25/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học

– Văn phòng: Tầng trệt, Tòa nhà F, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 163, 545

– Người phụ trách:

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân – P. Trưởng khoa (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)
PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân – Quản lý SĐH (SĐT: 0939866186, Email: trannguyenminhan732gmail.com)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

 • Tên tiếng Việt : Kỹ thuật Hóa học
 • Tên tiếng Anh : Chemical Engineering

Mã số ngành: 60520301

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

 • Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học
 • Tên tiếng Anh: Master of Chemical Engineering

2. Mục tiêu đào tạo:

– Về kiến thức:

 • Cập nhật kiến thức chuyên sâu và kiến thức công nghệ mới về ngành Kỹ thuật hóa học.
 • Xây dựng và phát triển phương pháp nghiên cứu khoa học và tư duy hệ thống, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập sáng tạo.

– Về kỹ năng:

 • Phát triển khả năng phân tích, đánh giá báo cáo thuyết trình về kết quả nghiên cứu.
 • Nắm vững và vận dụng được các nguyên lý vận hành, các công nghệ sản xuất trong lãnh vực công nghiệp liên quan đến hóa học.
 • Nắm bắt xu thế công nghệ mới của các ngành liên quan đến hóa học.
 • Xây dựng và phát triển khả năng tự tìm hiểu, phân tích đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất công nghiệp.

3. Cở sở vật chất thiết bị phục vụ đào tạo

Các thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và làm luân văn thạc sĩ tại khoa Công nghệ hóa học:

 • Sắc ký khí (Gas Chromatography with FID and MSD: GC)
 • Sắc ký lỏng cao áp (High Performace Liquid Chromatography: HPLC)
 • Sắc ký ion (Ion Chromatography: IC)
 • Quang phổ UV-vis (Ultraviolet–visible spectroscopy: VIS)
 • Quang phổ UV (Ultraviolet spectroscopy: UV)
 • Quang phổ hông ngoại (Fourier transform infrared spectroscopy: FT-IR
 • Hệ thống toàn bộ giây chuyền nghiên cứu sản xuất giấy và bột giấy trong phòng thí nghiệm (sheet formation): bao gồm: nấu bột, nghiền bột giấy, phân tán bột giấy, phân loại sơ sợi và hình thành tờ giấy
 • Hệ thống các thiết bị đo cơ lý của giấy, màng polymer và màng sinh học: độ chịu kéo lực nhỏ và lớn và độ thấm nước của màng.
 • Hệ thống thiết bị phản ứng cao áp

hinh3

Thiết bị hình thành tờ giấy

hinh6

Thiết bị đo độ thấm nước của màng

hinh7

Máy đo quang phổ hồng ngoại

hinh8

Máy sắc ký khí

hinh9

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

hinh10

Thiết bị phản ứng cao áp

 

Đơn vị liên kết