ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm
20/04/2022

Tên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành: 9540101

Quyết định: Số QĐ 220/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2022

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 666, 891
– Website: http://ibf.iuh.edu.vn/vi/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng (Email:thanhngba@iuh.edu.vn)
Cô Lê Hương Thủy – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0979814088; Email: lehuongthuy@iuh.edu.vn)

Đơn vị liên kết