ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
30/10/2018

Tên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Quyết định: Số QĐ 2374/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh
– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 158
– Website: http://fba.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa (Email:nguyenthanhlong@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Hà Thạch (SĐT: 0982384039, Email: nguyenhathach@iuh.edu.vn)

Đơn vị liên kết