ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Kỹ thuật Điện
25/03/2016

Tên ngành: Kỹ thuật Điện

Mã ngành: 60520202

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện
– Văn phòng: X5.2, Lầu 5, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 175
– Người phụ trách:

Thầy Trần Thanh Ngọc – Trưởng khoa (SĐT: 0963122488, Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)
Thầy Dương Thanh Long- P. Trưởng khoa (Email: duongthanhlong@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Văn Đại – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0901672689, Email: levandai@iuh.edu.vn)

1. Giới thiệu về khoa

Khoa Công nghệ Điện là một trong những Khoa lớn trong Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Khoa tổ chức, quản lý và giảng dạy ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện

Khoa có đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu lâu năm, có cán bộ đầu ngành về lĩnh vực Kỹ Thuật Điện. Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm có 55 giảng viên cơ hữu, trong đó có  có 08 tiến sỹ, 02 nghiên cứu sinh,  29 thạc sỹ. Các giảng viên trong Khoa đã và đang tham gia nghiên cứu các Đề tài, dự án cấp trường, cấp sở, cấp bộ cũng như kết hợp với các giảng viên tại các trường Đại học kỹ thuật khác để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu hoạt động của Khoa là đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học một cách chặt chẽ và bổ sung cho nhau. Đào tạo thạc sĩ  kỹ sư đạt trình độ chuyên môn cao và áp dụng vào thực tiễn những điều đã học ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường bằng cách cho sinh viên, học viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong Khoa.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Khoa Công nghệ Điện, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là luôn phấn đấu nâng cao chất lượng đầu ra của học viên,  sinh viên, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy và bài giảng chuyên sâu, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế; đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Thạc sĩ Kỹ thuật điện

Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện theo định hướng ứng dụng. Kết thúc khóa đào tạo, người học sẽ có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp vững vàng; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng làm chủ các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan trong lĩnh vực kỹ thuật điện; có khả năng thiết kế, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lãnh vực Kỹ thuật điện; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đơn vị liên kết