TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Sinh hoạt đầu khóa các lớp K18 liên kết 2+2 ASU (Mỹ)
14/10/2022

Ngày 13/10/2022, Viện Đào tạo quốc tế & Sau đại học đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu khóa với các sinh viên K18 của chương trình liên kết 2+2 Angelo State University (ASU). Trong buổi sinh hoạt, các em được định hướng và giải đáp những thắc mắc về vấn đề học tập tại trường.

Cùng xem 1 số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Đơn vị liên kết