TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Phiếu ghi nhận phản hồi và đóng góp ý kiến
09/03/2017

Phòng Quản lý Sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trân trọng tất cả những phản hồi và đóng góp ý kiến của các bên liên quan (Người học, Giảng viên, Cựu học viên, Đối tác,…)

Anh Chị vui lòng phản hồi và đóng góp ý kiến Tại đây.

Chân thành cảm ơn !

 
Đơn vị liên kết