TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Phiếu thu thập thông tin học viên tốt nghiệp
22/08/2016

Để có đầy đủ thông tin nhằm đánh giá thực trạng việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp, tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế, từ đó có những điều chỉnh trong nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, phòng Quản lý Sau đại học triển khai khảo sát đối với học viên sau tốt nghiệp. Thông tin mà quý Anh/Chị cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng góp phần xây dựng và phát triển của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Phòng Quản lý Sau đại học cam kết giữ bí mật và chỉ sử dụng thông tin Anh/Chị cung cấp để phục vụ công tác khảo sát. Rất mong Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi trong phiếu thu thập thông tin.

Anh/Chị trả lời trực tuyến Tại đây

Phòng Quản lý Sau đại học xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Anh/Chị !

 
Đơn vị liên kết